Štúdie

Testy produktu Aquadog

Odbor kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru SR

Čo sa testovalo?

Pozornosť bola sústredená na celkový zdravotný stav služobných psov, hravosť a pohyblivosť služobných šteniat, správanie služobných psov pri výcviku a socializácii, taktiež a na ich celkovú kondíciu a aj dennú kontrolu exkrementov.

Výsledok

Z testu vyplýva, že podávanie Vitaldrinku Aquadog sa za sledované obdobie pozitívne prejavilo na celkovom stave služobných chovných súk, služobných šteňatách ale aj na ostatných služobných psoch.

Bol zaznamenaný minimálne o 2/3 nižší počet preháňaní. Zamestnanci zhodnotili, že Aquadog a jeho účinky mali významný vplyv na vývin služobných šteniat, dobrú kondíciu služobných chovných súk pred, počas a po pôrode. Taktiež zaznamenali pozitívny vplyv aj na ostatných služobných psov ustajnených na OKH PPZ. Celkové zlepšenie imunity a zdravia testovaných psov malo vplyv aj na hygienu a chovateľské prostredie v kotercoch.


Vedecké práce formou klinickej štúdie aktívnej látky BAP®-8

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko

Čo sa testovalo?

Sledovanie účinku Beta glukánov na tvorbu protilátok po vakcinácií proti besnote a parvovírusovej chorobe psov. Išlo o dlhodobé perorálne podávanie Beta (Glukán) 1-3,1-6 (vo forme BAP®-8) šteňatám a porovnanie so skupinou šteniat, ktoré aktívnu látku nedostávali. Sledovali sa parametre nešpecifickej imunity (fagocytóza, respiračné vzplanutie, tvorba lymfocytov).

Výsledok

Podávanie aktívnej látky malo za následok rýchlejší nástup chránenosti a vyššie hladiny protilátok. BAP®-8 výrazne zvyšoval účinok vakcinácie, nešpecifickej imunity, rýchlejšie sa aktivovala tvorba protilátok a tým pádom aj celého imunitneho systemu pri pravidelnom a dlhodobom podávaní.